افتابگير ماشين افتابگير ماشين

ehcco

آفتابگير ماشين

آفتابگير ماشين در قصل هاي گرم و هم چنين مكان هايي كه افتاب مستقيم بر روي ماشين مي تابد بسيار براي ماشين كارايي دارد و يشتر مناطق خاصي از مغز مي‌شود بر اساس شواهد به دست آمده مناطق مزبور در موسيقي دانا بزرگتر از كساني است كه تجربه موسيقي يا نداشتند اين مناطق در مغز بر اثر تجربه تمرين موسيقي رشد مي كند با توجه به افزايش هاي متعدد انجام شده مغز داراي سلولهاي به نام نورون است كه نسبت به به تواتر هاي مختلف صوتي حساس مي باشند و موسيقيدانان از نورون هاي بيشتري براي تشخيص صداي موسيقي استفاده مي كند و به علت تمرينات مداوم تطابق صداها را بهتر انجام مي دهند نكته جالب توجه است كه بسيار پركاربر و مفيد مي باشد و بادي تاثير بيشتري در اين روش از خود نشان دادند كه به تازگي دو تن از مدرسان مدرسه موسيقي بروكلي تحقيقات مفصل در خصوص هداياي تبليغاتي انجام دادند

منبع : آفتابگير ماشين


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1399/7/13 ساعت: 11 توسط:ehcco :

:: مطالب مشابه